Handelsbetingelser

Alle sessioner, kurser, online forløb og behandlinger leveres af

Janni Rosendahl Schmidt
Balance Is Beauty
CVR-nummer 41492570
Blåbærvej 11, 6753 Agerbæk

Jeg kan kontaktes på: info@balanceisbeauty.dk eller +45 28290594

Om coaching og
leverandørens ansvar

Coaching hos Janni skal ikke erstatte
professionel lægelig konsultation 
eller behandling.
Beskrivelse af forløb, kurser, online forløb og resultater
skal tages som vejledende. 
Jeg forsøger på bedst muligt måde at rådgive,
støtte og hjælpe mod det ønskede mål.

Dog er deltagelse i ovenstående i sidste ende på eget ansvar

Forefindes tryk og stavefejl på hjemmeside, materialer m.m.
værdsætter jeg meget hvis du kontakter mig omkring disse fejl,
således de kan blive rettet hurtigst muligt.
Hvis trykfejl findes, kan Balance Is Beauty ikke drages til ansvar for disse.

Coaching er på eget ansvar og Balance Is Beauty kan ikke forsikre
resultater eller holdes til ansvar som beskrevet
i forløb, sessioner mv. 
Videre er det også deltagerens eget ansvar at få aftalt
og udnyttet 1:1 sessioner under et forløb,
og bruges de ikke, vil det ikke kunne refunderes.

Ved gruppeforløb og fastlagt undervisning kan der ske ændringer
i forhold til format, tidspunkt og længde alt efter behov. 

 

Bestilling af forløb / produkter / uddannelse

Når du har lavet en bestilling hos Janni Rosendahl Schmidt eller igennem balanceisbeauty.dk eller
gennem Janni’s konto via easyme.dk er ordren bindende og derved godkender du sidens handelsbetingelser.

Du frasiger dig den normale fortrydelsesret på 14 dage, hvis produktet er digitalt.
Så snart klienten / køber er tilmeldt vil klargørelse af undervisningsmateriale blive påbegyndt.

Du får mulighed for at rette eller slette de produkter du har lavt i din indkøbskurv, og derfor er bestillingen ikke bindende før du har trykket godkendt ordre. Efter godkendelse af ordre denne bindende.
Bestilling via mail og betaling via bankoverførsel bliver bekræftet direkte.

Ordrebekræftelse

Efter godkendt ordre via Jannis konto hos easyme.dk modtager du en elektronisk ordrebekræftelse / faktura per mail. Heri finder du ordrenummer, navn, adresse, betalingsspecifikation, info om køb, pris og link til handelsbetingelser, som ligeledes er godkendt ved bestilling. Janni Rosendahl Schmidt / Balance is Beauty bevarer en kopi af ordrebekræftelsen, men du opfordres selv til at beholde en kopi af ordren.

Priser og betaling

Prisen for et forløb / et produkt er den/de pris(er), der på tidspunktet for din bestilling,
er angivet via Janni’s konto hos easyme eller ved skriftlig aftale. Der tages forbehold for trykfejl

Prisen for et forløb / et produkt er den/de pris(er), der på tidspunktet for din bestilling, er angivet via Janni’s konto hos easyme
eller ved skriftlig aftale. Der tages forbehold for trykfejl

Priserne er angivet i DKK og er angivet inkl. moms. Du kan betale med kortbetaling.

Balance Is Beauty trækker beløbet på din konto, så snart bestilling er indgivet. Dine oplysninger sendes sikkert og beskyttet gennem easyme.
Balance Is Beauty opbevarer IKKE dine betalingsinformationer. Sessioner og forløb afholdes efter modtaget betaling.

Betalingsbetingelser

Forløb, kurser, sessioner mv. afholdes på de angivne tidspunkter.
I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.
Hvis forløb, kurser mv. skulle blive aflyst, bliver beløbet for de resterende moduler tilbagebetalt. 

Køb af sessioner er bindende. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende internetforbindelse, hvis sessionen foregår online. Du kan aflyse din tid op til 48 timer inden afholdelse. Fortryder du køb af session, skal denne skriftligt annulleres senest 14 dage indenfor bestilling.
Ved indsigelser eller ønske om kontraktophævelse vil der bliver trukket 15% for administrationsgebyr,
samt 25% for moms.

Efter køb af session modtager du en mail fra os med mulige sessionstider.
Når sessionstiden er fastsat er den bindende. Såfremt du ikke fremmøder fysik eller online inden for
sessionens første 15 minutter er vi ikke forpligtet til at afholde sessionen. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende online eller telefon forbindelse, eller rettidigt fremmøde.

Såfremt du vælger ratebetaling vil du blive opkrævet et gebyr per betaling
som dækker udgifter til udbyder samt administrationsomkostninger.

Har du tilmeldt dig og mangler din betaling, vil du umiddelbart efter manglende betaling modtage første rykker på 100 kr. Er din betaling ikke modtaget 10 dage efter første manglende betaling, vil sagen blive sendt til inkasso og blive pålagt inkasso gebyr på 100 kr. Har klient varslet at de ikke har intention om at betale, vil kravet sendes til inkasso 10 dage efter varsling. 

Alle rettigheder til forløb, sessioner samt digitale produkter tilhører Balance Is Beauty

Personlig hæftelse ved firmakøb og konkurs

Købes coaching eller et forløb som ydelse igennem et firma, herunder;

Enkeltmandsvirksomhed

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV) 

Interessentselskab (I/S)

Anpartsselskab (ApS) 

Iværksætterselskab (IVS) 

Aktieselskab (A/S)

Er køber ejer af selskab / firma vil de hæfte personligt for købet ved konkurs.

Fortrydelsesret

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er
køb af lydfiler, videoer, uddannelse, sessioner og forløb ikke omfattet fortrydelsesretten.

Du er velkommen til at videreformidle din plads til en person i dit eget netværk,
den må ikke videreformidles via Janni’s grupper. 

Ønsker du alligevel at fortryde dit køb af online forløb, kan dette gøres før forløbet er opstartet
og før du har fået adgang til materialet. I tilfælde af at du afmelder før adgang til bonus materiale eller forløbets gruppe, bliver der trukket 20% for administrationsudgifter samt 25% for moms. 

Ved online forløb kan pladsen ikke længere videreformidles, når du har modtaget materiale fra forløbet.

Ved sessioner gælder det, at skal sessionen rykkes, skal dette meldes indtil 48 timer før session.
Herefter anses sessionen som afholdt.

Hvis du eksempelvis har modtaget det bestilte den 10. i en måned beregnes fristen for din fortrydelsesret således, at du skal have afsendt meddelelse om, at du vil fortryde købet samt have tilbagesendt eller tilbagegivet det modtagne til Janni senest den 24. i samme måned.
Hvis 14 dages fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag.

Ønske om ophør af kontrakt ved forløb & uddannelse

Klient kan til hver tid ønske at opsige kontrakt, i så fald klienten ønsker samarbejdets ophør,
gør “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2” sig gældende,
og klienten vil være forpligtiget til at betale fuld pris for forløbet.
Såfremt klienten har forpligtet sig til ratebetalingen, er klient forpligtet til at betale aftalte rater ud.

Janni Rosendahl Schmidt kan til enhver tid opsige kontrakten med klienten.
Her vil ophør af kontrakt ske øjeblikkeligt, og klient vil være påkrævet at betale op til løbende dato
+ 25% for moms, samt 20% for administrationsgebyr. 

Såfremt klient har modtaget og deltaget i andre live forløb som bonus til køb og har fuldført dette,
vil køber som minimum betale oprindelig fuld pris for de forløb, de har fuldgjort. 

Tavshedspligt

Ved Gruppe forløb og deltagelse i grupper på facebook i forbindelse med forløb gør tavshedspligt sig gældende. 
Dvs. at der ikke må deles viden om, eller samtaler fra gruppen eller samtaler med Janni.
Der må ikke tages billeder af disse eller på anden måde overskride tavshedspligten.
Overtrædes anses dette som kontraktbrud.
Hver situation tages op og der vil blive lavet anmeldelse efter vurdering af overtrædelsen.

Al kommunikation med Janni Rosendahl Schmidt på samtlige sociale profiler
der bruges til virksomhedsdrift, eks. Facebook, Instagram og Emails
vil kunne tilgås af alle i teamet samt praktikanter i Janni’s virksomhed. Tavshedspligt er fælles for Janni’s samt klienter. 

Ved ratebetalinger

Ved ratebetalinger vil priser for ratebetalinger fremgå af salgsmaterialet eller informationsdokument
som klient er blevet tilsendt via messenger eller mail. Ved accept af køb gennem easyme accepteres disse omkostninger.
Omkostningerne vil ikke stå på kvittering fra easyme da dette vil være på fulde beløb,
men der kan fremsendes manuel faktura såfremt dette ønskes.

Rateomkostninger er tilsvarende 10-20% af forløbets pris, alt efter hvor lang betalingsordning der vælges.

Ratebetaling forventes på samme dag /md.
Hvis der ikke bliver betalt på dato for rettidig betaling starter rykkerprocedure.

Betales rater ikke rettidigt vil klient blive ekskluderet undervisningsmaterialet 10 dage efter manglende betaling.
Så snart betaling falder, vil klienten igen modtage adgang til materialet.

Person-oplysninger & GDPR

Balance Is Beauty er bekendt med persondataforordningen, som træder i kraft 25. maj 2018,
og bestræber sig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

De oplysninger, som du giver til Janni Rosendahl Schmidt i forbindelse med dit køb gennem easyme
(navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse osv.) samt oplysninger,
som du i øvrigt måtte give til Janni Rosendahl Schmidt og hendes team, behandles fortroligt og
bruges til at ekspedere din bestilling, til statistisk brug samt i forbindelse med anden kontakt med dig.
Vi indhenter ikke oplysninger om dig fra andre steder.

Personoplysninger gemmes sikkert hos easyme.
Dine oplysninger opbevares i op til 6 år og alene i det omfang, det er lovligt.
Ifølge persondataloven har du mulighed for indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører dig.
Du kan ligeledes gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger.

Når du sender mig en mail, bekræfter du samtidig at jeg må beholde de informationer der er givet i mailen.

Jeg indsamler og opbevarer kun dine data i forbindelse med bestemte formål,
det vil sige, for eksempel til at kunne følge op på dig som klient, eller til at sende dig nyhedsmail mv.
Ved sign up bokse er det tydeliggjort, at når man giver sin email adresse,
skriver man sig samtidig op til mit nyhedsbrev eller kampagnelister. Man kan altid afmelde sig i bunden af alle vores nyhedsbreve.

Janni Rosendahl Schmidt opbevarer email adresserne indtil læseren selv afmelder sig nyhedsbrevet.
Læseren kan til enhver tid afmelde sig nederst i alle nyhedsbreve.

Janni Rosendahl Schmidt opsamler desuden data gennem Google Analytics og Facebook Pixel,
som vi bruger til markedsføring via Facebook adds og Google adds.

Janni Rosendahl Schmidt bruger facebookgrupper i forbindelse med gruppeforløb.
Ved køb gennem easyme godtager du at jeg kan tilgå de oplysninger du poster på facebookgruppen.
Hvis du deler sårbare informationer om andre på facebookgrupperne, vil disse blive slettet hurtigst mulig, men senest indenfor 60 dage.
Du er selv ansvarlig for, hvad du poster i facebookgrupperne.

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke informationer jeg har på dig.
Du kan kontakte mig på info@balanceisebeauty.dk så sender jeg dine personlige oplysninger via e-mail. 
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte. 
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som vi benytter, undtagen i følgende situationer:
– Du har en uafklaret sag.
– 
Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt.
– 
Du har et økonomisk mellemværende med os, uanset betalingsmåde. 
– Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år.  
– Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder. 

Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne. 

Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.
Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger,
for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder.

Kreditkortoplysninger formidles via easyme. Sælger har dermed ikke adgang til dine betalingskortoplysninger.

Cookies

På balanceisbeauty.dk bruger jeg cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. En cookie er en lille fil, som lagres på din egen computer. På ALLE hjemmesider, benyttes cookies, og derfor skal dette godkendes når du bruger denne hjemmeside. Denne cookie kan slettes lokalt på din computer.

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

På eget ansvar

Du gøres opmærksom på, at ansvaret for anvendelse af produkter, anbefalinger m.m alene påhviler brugeren.
Vi anbefaler altid at du rådfører dig hos deres læge.

Janni Rosendahl Schmidt kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til modtagelse af mail
– og du som køber holder ansvaret til at sørge for at bekræftelse og andet modtaget materiale per mail, ikke ender i din Spam mappe.

Aftaleændring

Janni Rosendahl Schmidt forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser.
Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på balanceisbeauty.dk

Kontraktbrud

Ved kontraktbrud eller mistanke om dette vil dette anses som væsentlig misligholdelse af aftalen,
der medfører øjeblikket ophævelse af samarbejdet med klienten/kunden og eksklution fra eventuelle facebookgrupper,
nuværende og fremtidig undervisning, og vil ikke blive refunderet eventuelt betalt beløb.
Har klienten ikke betalt købesummen er klient stadig pålagt at betale resterende rater.

Rettigheder til Janni Rosendahl Schmidt

Janni Rosendahl Schmidt rettighederne til alt materiale, trykt eller digitalt, som forefindes her på siden,
i downloads, i materiale udleveret med videre. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale til køber,
men dette materiale må ikke gives videre. 
Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.
Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt,
herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence
med Janni Rosendahl Schmidt’s virksomhed. Såfremt materialet bliver brugt i uoverensstemmelse med forretningsbetingelserne
anses dette som kontraktbrud og herudover, er Janni Rosendahl Schmidt berettiget til en bøde på 100.000 kroner per overtrædelse. 

Uoverensstemmelser mellem en køber og Janni Rosendahl Schmidt skal afgøres ved ombudsmanden eller Esbjerg ret.